Laureat Puls Biznesu w 2018 i 2019 roku
Laureat Puls Biznesu w 2018 i 2019 roku
Producent akcesoriów samochodowych od 2014 r.
Producent akcesoriów samochodowych od 2014 r.
Darmowe zwroty towarów.
Darmowe zwroty towarów.
Szukaj Kontakt Zaloguj Zarejestruj się Koszyk
0
Kategorie
Porady Przepisy drogowe i bezpieczeństwo

Umowa kupna sprzedaży samochodu – wzór

Podczas sprzedaży samochodu trzeba dopełnić wielu formalności. Zarówno kupujący, jak i sprzedawca mają z tego tytułu szereg obowiązków. Dotyczy to kwestii takich jak choćby poinformowanie odpowiednich urzędów, a także prawidłowe przygotowanie umowy zawierającej wszystkie potrzebne dane. Jak powinna wyglądać właściwie sporządzona umowa kupna sprzedaży samochodu? O czym należy pamiętać podczas transakcji?

Umowa kupna sprzedaży samochodu – co powinno się w niej znaleźć?

Przygotowywanie umów to zwykle dość trudne zadanie, ponieważ wymaga od nas wiedzy na temat tego, co powinno znaleźć się w ich treści, aby były zgodne z prawem i obowiązującymi przepisami. Na szczęście w sieci można znaleźć gotowe wzory takich dokumentów. Jakie dane powinna zawierać umowa kupna sprzedaży samochodu?

W treści dokumentu koniecznie muszą pojawić się następujące informacje:

  • data i miejsce zawarcia umowy;
  • dane personalne nabywcy i sprzedającego;
  • szczegółowe informacje opisujące przedmiot sprzedaży;
  • cena pojazdu;
  • informacje dotyczące sposobu oraz terminu przekazania samochodu nabywcy;
  • zapis dotyczący tego, kto ponosi koszty związane z zawarciem umowy;
  • oświadczenie nabywcy, że pojazd jest zgodny z opisem;
  • podpisy obu stron.

Umowa kupna sprzedaży samochodu oraz wszystkie związane z nią kwestie porządkuje Kodeks Cywilny. Nie narzuca on formy, w jakiej powinien być zawarty dokument, jednak dla celów ewidencyjnych i dowodowych najlepiej sporządzić ją na piśmie.

Obowiązki kupującego samochód

Podczas transakcji kupna sprzedaży pojazdu mechanicznego na każdą ze stron nakłada się określone obowiązki. W przypadku nabywcy najważniejszą powinnością jest rejestracja pojazdu na swoje dane oraz uregulowanie spraw związanych z ubezpieczeniem.

Rejestracja w urzędzie

Nabywca, niezwłocznie po zakupie, musi zarejestrować swój nowy samochód w Wydziale Komunikacji, w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania. Jeśli kupujący mieszka w dużym mieście, urzędem właściwym będzie urząd miasta lub dzielnicy (dotyczy wyłącznie mieszkańców Warszawy). Dla mniejszych miejscowości będzie to urząd powiatowy. Do wniosku, którego wzór można pobrać ze strony internetowej danego organu rejestrującego, należy dołączyć aktualną dokumentację pojazdu (polisę, dowód własności, dowód rejestracyjny, itd.). Na rejestrację właściciel ma 30 dni. Warto mieć przy tym świadomość, że za poruszanie się po polskich drogach niezarejestrowanym samochodem, może grozić wysoka kara pieniężna.

Zakup ubezpieczenia OC

W przypadku sprzedaży samochodów używanych zwykle były one już wcześniej ubezpieczone. W takiej sytuacji nabywca ma możliwość pozostania przy obowiązującej opcji, która może wiązać się jednak z rekalkulacją warunków, a co za tym idzie z dopłatą do ustalonej składki. Można także anulować istniejące ubezpieczenie i podpisać nową umowę. Bardzo ważne jest jednak, aby zachować ciągłość ubezpieczenia. Każdy dzień, podczas którego samochód pozostaje nieubezpieczony, wiąże się z karami pieniężnymi. Należy także pamiętać, że, wybierając kontynuację pierwotnej polisy, nie przedłuży się ona automatycznie na kolejny rok.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zawarcie umowy kupna sprzedaży wiąże się z koniecznością uregulowania podatku. Dotyczy to jednak jedynie sytuacji, w której kupujemy pojazd od osoby fizycznej. Wynosi on wówczas 2% wartości samochodu. Nowy właściciel ma na to 14 dni, od daty zawarcia umowy. Opłatę uiszcza się przelewem lub w kasie Urzędu Skarbowego, do którego należymy. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy wartość auta nie przekracza 1 000 złotych, nabywcą jest osoba niepełnosprawna, która kupiła pojazd na własny użytek lub samochód pochodzi bezpośrednio z komisu.

Umowa kupna sprzedaży samochodu wzór do druku
Umowa kupna sprzedaży samochodu wzór do druku

Obowiązki sprzedawcy pojazdu

Część powinności po sprzedaży pojazdu spoczywa również na osobie zbywającej. Dotyczy to przede wszystkim poinformowania odpowiednich organów o fakcie zmiany właściciela pojazdu.

Poinformowanie Wydziału Komunikacji

Obowiązek poinformowania Wydziału Komunikacji o sprzedaży pojazdu leży zawsze po stronie osoby, która go pierwotnie rejestrowała (musi się to odbyć w tym samym urzędzie). Aby go dopełnić, sprzedający ma 30 dni. Najlepiej zrobić to jak najszybciej, ponieważ zwłoka może okazać się bardzo kosztowna. Do czasu poinformowania stosownego wydziału, nadal bowiem figurujemy jako właściciele samochodu i w razie wypadku lub otrzymania mandatu to my możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Wniosek można wypełnić bezpośrednio w urzędzie, wysyłając pocztą w formie papierowej lub online na stronie placówki.

Poinformowanie ubezpieczyciela

Kolejnym obowiązkiem poprzedniego właściciela samochodu jest poinformowanie o zmianach firmę ubezpieczeniową. Jest to ważne, ponieważ dzięki temu ubezpieczyciel będzie mógł odnotować ten fakt w swojej dokumentacji, a co za tym idzie, scedować wszelkie powinności finansowe na nowego posiadacza. Dopóki nowe dane nie pojawią się w systemie (podobnie jak w przypadku Wydziału Komunikacji), sprzedający nadal pozostaje odpowiedzialny za samochód. W tym wypadku dotyczy to kwestii finansowej, na przykład opłacania składek.

Ubezpieczyciel musi otrzymać informacje o zmianach w ciągu 14 dni od daty sprzedaży pojazdu. Można to zrobić samodzielnie, przygotowując pismo lub korzystając z gotowych wzorów oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe.

Umowa kupna sprzedaży samochodu — Pamiętaj, aby rzetelnie opisać przedmiot sprzedaży!

Prawidłowo przygotowana umowa kupna sprzedaży samochodu musi zawierać szczegółowe informacje na temat przedmiotu transakcji. Im więcej szczegółów, tym lepiej, ponieważ za wszelkie ewentualne wady, które nie zostały wyraźnie wyszczególnione, odpowiedzialność ponosi sprzedawca. W tym przypadku rękojmia trwa rok. Regulują to przepisy Kodeksu Cywilnego. Warto również, aby, przed wypłatą należności, przyszły właściciel dokładnie przyjrzał się nabywanemu pojazdowi, aby niczego nie przeoczyć.

Umowa kupna sprzedaży samochodu wzór do druku

Umowa kupna sprzedaży samochodu wzór do druku

 

Chcesz sprzedać samochód? Zobacz, jak niewielkim kosztem możesz poprawić jego wygląd!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *